Köpvillkor

1. Allmänt

 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via www.maessing.se. Avtal ingås mellan konsument och Hem Agenturer LKPG AB, org. nr. 556891-5309, (”Maessing”). Maessing.se ägs av Hem Agenturer LKPG AB, org. nr. 556891-5309.

 

1.2 Maessing expedierar, enligt svensk lag, inte kontantköp till personer under 16 år eller kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

 

1.3 Maessing.se, samt allt innehåll på denna, ägs Hem Agenturer LKPG AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Maessing. Maessing reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på maessing.se.

 

1.4 Maessing.se följer Trygg e-handels regler och föreskrifter för distanshandel. För mer information om Trygg e-handel, https://tryggehandel.se/.

 

2. Avtal och beställning

 

2.1 För att kunna göra ett köp via maessing.se måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa villkor tillämpas, ingås först när Maessing skriftligen bekräftat kundens beställning och kunden mottagit orderbekräftelse från Maessing. I enskilda fall, exempelvis vid tekniskt fel eller vid eventuell slutförsäljning, kan Maessing neka och annullera en beställning.

 

2.2 Maessing lämnar – direkt i samband med att kunden gör sin beställning på maessing.se – ett ordererkännande och så snart som möjligt därefter en orderbekräftelse med mer detaljerad information om leveranstider. En beställning kan endast bekräftas om Maessing kan fastställa kundens uppgifter. Maessing uppmanar kunden att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Maessings kundtjänst.

 

3. Kunduppgifter m.m.

 

3.1 Kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Maessing och Maessings behandling av personuppgifter finns i Maessings Integritetspolicy, som är en del av dessa villkor.

 

3.2 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Maessing eller Hem Agenturer LKPG AB om det kan misstänkas att obehörig känner till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

 

3.3 Om Maessing misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Maessing rätt att stänga av kunden. Maessing har även rätt att oavsett anledning tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

 

4. Priser, avgifter och betalning

 

4.1 Vid beställning via maessing.se gäller de priser som anges på www.maessing.se. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Avgifter för frakt anges separat.

 

4.2 Kunden kan betala sitt köp på sätt som anges på www.maessing.se. Läs mer om våra betalsätt på www.maessing.se. Maessing förbehåller sig rätten att inte alltid kunna erbjuda alla betalsätt, alternativt kunna ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på www.maessing.se.

 

5. Leverans och hämtning av varor

 

5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom 2-14 dagar räknat från det att Maessing skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Leveranstiden beror på var kunden bor. I de fall en vara returneras till Maessing av tillämpligt fraktbolag på grund av att kund inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer eller inte tagit emot leveransen på överenskommen tid, förbehåller sig Maessing rätten att debitera kunden en avgift för att täcka Maessings kostnader för returfrakt samt administration. I de fall tillämpligt fraktbolag eller Maessing kommit överens med kunden om dag och tid för leverans men denne inte finns på plats vid leveranstillfället, kan en extra avgift för ett nytt leveransförsök tillkomma.

 

5.2 Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar Maessing kunden detta och fortsätter bevaka beställningen. 

 

5.3 Kunden ska hämta beställd vara inom 14 dagar från det att avisering mottagits. Paket hämtas i första hand ut personligen mot uppvisande av giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering sker via SMS, mail eller telefonsamtal. Endast i undantagsfall skickas avisering via vanlig post. För ej uthämtade paket förbehåller sig Maessing rätten att debitera kunden en avgift motsvarande returfrakten, expeditionsavgift och faktisk hanteringskostnad.

 

5.4 I det fall kunden i samband med sin beställning av vara på www.maessing.se köpt en transporttjänst för hemleverans av densamma förutsätter detta att transport med lastbil kan ske på allmän väg fram till den fastighet kunden önskar leverans och att sådan transport kan ske utan att transporten sker via en eller flera färjor (motsvarande). Gotland är dock undantaget denna bestämmelse. Maessing baserar sina transportavgifter på den geografiska täckningen av postnummer. I vissa fall täcker samma postnummer både fastland och öar vilket omöjliggör hantering av frakttjänster på ett korrekt sätt på www.maessing.se för sådana postnummer. Som regel kan separat överenskommelse mellan kund och Maessing ske om hur transport på lämpligt sätt kan ske till t.ex. färjeläger eller motsvarande.

 

5.5 Inbärning av vara förutsätter att platsen dit varan – i emballerat skick – ska bäras är åtkomlig utan risk för person- eller sakskada. Vara bärs inte till utrymme som innebär fara att varan kan ta skada eller att den eller de personer som bär varan utsätts för arbetsskaderisk.

 

6. Ångerrätt

 

6.1 Maessing hoppas att kunden alltid ska bli nöjd med sin beställning men skulle kunden av någon anledning ångra sig så har kunden 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden alltid har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Maessing detta inom 14 dagar från att denne eller någon av kunden angiven person tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

 

6.2 Ångerrätten gäller inte för en vara som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. I samband med en beställning av en sådan vara för vilken ångerrätt inte gäller får du som kund tydlig information om detta, dels då varukorgen fylls på www.maessing.se och dels på det ordererkännande och den orderbekräftelse som skickas till dig som kund i samband med köpet.

 

6.3 Om du som kund vill ångra köpet ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Maessing om sitt beslut att utöva ångerrätten. Kunden kan vända sig till Maessings kundtjänst. Kunden ska uppge namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

 

6.4 Kunden står för returfrakt och ska returnera varan omonterad, väl emballerad, i fint skick och helst i original emballage. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum kunden meddelat Maessing att kunden önskar utöva sin ångerrätt. Vid frågor kring returfrakten kan kunden kontakta vår kundtjänst.

 

6.5 Om kunden har returnerat en vara som är köpt via www.maessing.se betalar Maessing tillbaka det belopp som kunden betalat för varan, ej eventuella leveranskostnader. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Maessing rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

- Originalförpackning. Vara ej uppackad - 100% återbetalning.

- Uppackad vara, returnerad inom 14 dagar. Ej använd, inga skador eller fläckar på produkten - 75% återbetalning.

Det är kunds ansvar att bekosta returfrakten, samt att emballera produkten för att klara returfrakten.

 

6.6 Maessing betalar tillbaka beloppet så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Maessing tog emot kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Maessing får dock avvakta med återbetalning tills Maessing tagit emot varan eller till dess kunden kan visa att varan har skickats tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig som kund via det betalningsalternativ som kunden ursprungligen valt vid köptillfället, förutsatt att något annat inte överenskommits eller att det finns hinder för en sådan återbetalning.

 

6.7 Retur av vara ska göras till Maessing på det sätt som anges ovan.

 

7. Öppet köp

 

7.1 Öppet köp gäller inte för bäddmadrasser, presentkort eller rea varor, om inte annat överenskommits vid köptillfället. Sådan överenskommelse ska i så fall stå angiven på kundens kvitto för att öppet köp ska gälla.

 

7.2 Kunden står för returfrakten vid öppet köp och ansvarar för att varan returneras i oförändrat skick. Kunden måste returnera varan väl emballerad och i original emballage.

 

- Originalförpackning. Vara ej uppackad - 100% återbetalning.

- Uppackad vara, returnerad inom 14 dagar. Ej använd, inga skador eller fläckar på produkten - 75% återbetalning.

 

7.3 När Maessing fått tillbaka returnerad vara och konstaterat att den är i oförändrat skick betalar Maessing tillbaka det belopp kunden betalat för den vara som skickats tillbaka. Maessing betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från det datum Maessing mottagit varan i retur. Vid retur av vara återbetalas inte fraktavgiften. Maessing förbehåller sig rätten att neka retur av en vara om det visar sig att varan inte är i oförändrat skick. Maessing har i sådana fall rätt att returnera varan som nekats retur till kunden på kundens bekostnad.

 

7.4 Returer ska göras till Maessing på det sätt som anges ovan.

 

8. Reklamation

 

8.1 Kund har alltid tre års reklamationsrätt på varor inköpta på www.maessing.se.

 

8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Kund som önskar reklamera gällande fel i levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta kundtjänst enligt vad som anges på www.maessing.se. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet.

 

8.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Maessing att kompensera kunden enligt gällande konsumentlagstiftning. Maessing strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Maessing mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Maessing - förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen. Vid reklamationer följer Maessing riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

8.4 Maessing står för returfrakten för godkända reklamationer, förutsatt att returfrakten sker på överenskommet sätt mellan kunden och Maessing.

 

9. Ändring av Villkoren

 

9.1 Maessing förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på www.maessing.se. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på www.maessing.se, alternativt 30 dagar efter att Maessing har informerat kunden om ändringarna. Maessing rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på www.maessing.se regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

 

10. Tillämplig lag och tvist

 

10.1 Vid eventuell tvist följer Maessing beslut från Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, med undantag för vad som anges under stycket ovan, avgöras av allmän domstol.